Broszura informacyjna dla Krajowego Depozytu

Opracowanie graficzne broszury informacyjnej KDPW_TR_Step by Step.

Klient: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW SA).
Realizacja: 2013 rok