Album o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 2013 r.

Opracowanie graficzne albumu informacyjnego o Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla studentów zagranicznych.
klient: WUM
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
realizacja: 2013 rok