Prosta Tower

Opracowanie projektu broszury dla inwestycji Prosta Tower.

klient: Marvipol SA
realizacja: 2013 rok