Domaniewska Office Hub

Opracowanie znaku i całego systemu identyfikacji wizualnej projektu. 
Opracowanie strategii wizerunkowej i promocyjnej. Przygotowanie materiałów ATL i BTL.

klient: PHN SA
(Polski Holding Nieruchomości SA)
realizacja: 2014 rok.